Regulamin Serwisu FazaMD

1. Czas naprawy wynosi 7 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy.

2. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzeniu/wysłaniu sprzętu poza granice kraju itp.) termin naprawy ulega przedłużeniu do 28 dni roboczych.

3. Sprzęt nie odebrany w przeciągu trzech miesięcy przechodzi na własność firmy FazaMD i zostaje zniszczony bez możliwości roszczenia do niego jakichkolwiek praw.

4. W przypadku przyjęcia warunkowego czas naprawy może zostać wydłużony do około 3 miesięcy.

5. Usterka mechaniczna jest podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.

6. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu lub wykonania usługi oraz karty gwarancyjnej(jeśli taka została wydana).

7. Klient potwierdza własnoręcznym podpisem, odebranie sprzętu z serwisu po naprawie lub wymianie pod względem ilościowym oraz jakościowym.

8. Pełne warunki rękojmi/gwarancji są dostępne w siedzibie firmy FazaMD.